Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ανατύπωση βιβλίων 2020 - 2021


Σας ενημερώνω ότι τα τρία τεύχη του βοηθήματος της  Πληροφορικής - ΑΕΠΠ  για την επόμενη σχολική χρονιά 2020-21 ανατυπώθηκαν ως έχουν (έκδοση 2018) με τις διορθώσεις που παρατίθενται στην ιστοσελίδα.  Λεπτομέρειες για το βιβλίο και δείγμα υλικού μπορείτε να δείτε σε προηγούμενες αναρτήσεις. 
 
Καλή δύναμη στο έργο σας.
 
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Τσιωτάκης

   

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

Διορθώσεις βιβλίων


Εδώ μπορείτε να βρείτε τις διορθώσεις για το βιβλίο:

 
Είμαι στη διάθεσή σας για επικοινωνία.
Καλή δύναμη στο έργο σας.

Με εκτίμηση, Παναγιώτης Τσιωτάκης
  

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

Κυκλοφορία Γ τεύχους

Γ3


Το Γ' τεύχος κυκλοφόρησε. Καλύπτει τη νέα ύλη του μαθήματος "ΑΕΠΠ - Πληροφορική" 2019-2020 και 2020-21.

 

 

Δείτε περιγραφή του βιβλίου στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Σαββάλας  >>>

  

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Συμπληρωματικό Υλικό 2019-2020

Σας ενημερώνω ότι τον Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Γ τεύχος σχετικό με τη νέα ύλη του μαθήματος "ΑΕΠΠ - Πληροφορική" από τις εκδόσεις Σαββάλας με βάση και τις νέες οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος.
Τα τεύχη Α και Β ανατυπώθηκαν χωρίς αλλαγές, για να επαναξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές που τα απέκτησαν πέρυσι.

Δομή βιβλίου 
 • Σ1. Κατανόηση και δομή προβλήματος
 • Σ2. Έννοιες αλγορίθμων: Πληροφορική
 • Σ3. Η δομή πολλαπλής επιλογής ΕΠΙΛΕΞΕ
 • Σ4. Ανάλυση προβλημάτων και πρόγραμμα
 • Σ5. Δεδομένα στον προγραμματισμό
 • Σ6. Οι δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά
 • Σ7. Δυναμικές δομές δεδομένων
 • Σ8. Διαίρει και βασίλευε
 • Σ9. Εκσφαλμάτωση προγράμματος
 • Σ10. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
 • Σ11. Θέματα εξετάσεων ΓΕΛ και επαναλ., ΕΠΑΛ 2019


Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Τσιωτάκης
   

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Ανατύπωση βιβλίων 2019 - 2020


Σας ενημερώνω ότι τα δύο τεύχη του βοηθήματος της  Πληροφορικής - ΑΕΠΠ  για την επόμενη σχολική χρονιά 2019-20 ανατυπώθηκαν ως έχουν (έκδοση 2018).  Λεπτομέρειες για το βιβλίο και δείγμα υλικού μπορείτε να δείτε σε προηγούμενες αναρτήσεις. 

Για τη νέα εξεταστέα ύλη θα διατεθεί συμπληρωματικό υλικό.

 
Καλή δύναμη στο έργο σας.
 
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Τσιωτάκης

   

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Κυκλοφορία Β τεύχους

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Δομή (νέου) Β τεύχους

  

Ενότητα: Δομές Δεδομένων
33. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)
34. Οι μονοδιάστατοι πίνακες
35. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους πίνακες
Κριτήριο 12
36. Οι δισδιάστατοι πίνακες
37. Ασκήσεις στους δισδιάστατους πίνακες
Κριτήριο 13
38. Αναζήτηση
39. Ταξινόμηση
       Ένθετο: 4 ακόμη αλγόριθμοι ταξινόμησης
40. Λειτουργίες και επεξεργασίες πινάκων
41. Γενικές ασκήσεις στους πίνακες
42. Ασκήσεις στους πίνακες με υψηλό δείκτη δυσκολίας
Τριγωνικός Πίνακας, Συγκεντρωτικός Πίνακας, Μοναδικά στοιχεία.   Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής
43. Ασκήσεις εμπέδωσης στους πίνακες
Κριτήρια 14 – 16

Ενότητα: Τμηματικός Προγραμματισμός
44. Εισαγωγή στον τμηματικό προγραμματισμό
45. Υποπρόγραμμα: Συνάρτηση και Διαδικασία
46. Κύριο πρόγραμμα και υποπρογράμματα
Κριτήρια 17 – 18
47. Πίνακες και Υποπρογράμματα
Κριτήριο 19
48. Ασκήσεις Εμπέδωσης στον τμηματικό προγραμματισμό
Κριτήριο 20
Οδηγίες για την εξέταση
Γενικά Επαναληπτικά Κριτήρια 21 – 33
Παράρτημα 1. Λύσεις ασκήσεων τετραδίου μαθητή
Παράρτημα 2. Λύσεις ασκήσεων οδηγιών μελέτης μαθητή
Τυπολόγιο


Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Νέα έκδοση Α τεύχους


Το βιβλίο αποτελεί βοηθητικό εργαλείο για το μάθημα ‘‘Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)’’ και υπηρετεί τους στόχους ενός μαθήματος αλγοριθμικής που είναι η καλλιέργεια αναλυτικής σκέψης και συνθετικής ικανότητας, η ανάπτυξη δημιουργικότητας και φαντασίας, η αυστηρότητα και η σαφήνεια έκφρασης και διατύπωσης. Περιέχει μια ολιστική και ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία της ΑΕΠΠ. Ενσωματωμένα σε ενιαία ροή, αλλά με νέα οργάνωση, περιλαμβάνονται:
−  όλη η θεωρία οργανωμένη σε ερωτήσεις ανάπτυξης,
−  ερωτήσεις κατανόησης (σωστό-λάθος, αντιστοιχίσεις, ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, εύρεσης λάθους, κατανόησης κώδικα, συμπλήρωσης κενού, σταυρόλεξα κ.λπ.),
−  λυμένες ασκήσεις που αναδεικνύουν στοιχεία της θεωρίας με αναλυτική μεθοδολογία,
−  όλα τα θέματα των γενικών εξετάσεων (ημερησίων, εσπερινών λυκείων, επαναληπτικών) έως και το 2018,
−  προσαρμοσμένα όλα τα σχετικά θέματα των εξετάσεων του μαθήματος ΕΠΑΛ ‘‘Προγραμματισμός Υπολογιστών’’ ως και το 2018,
−  όλα τα θέματα από την τράπεζα θεμάτων του μαθήματος της Β’ Λυκείου ‘‘Επιστήμη Υπολογιστών’’ (συλλογές ημερησίων, εσπερινών, μουσικών και επαγγελματικών λυκείων),
−  σχετικό υλικό από διάφορες πηγές (διαγωνισμούς πληροφορικής, Παγκύπριες εξετάσεις κ.ά.),
−  κριτήρια αξιολόγησης με ξεχωριστό υλικό,
−  επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης σε όλη την ύλη,
−  κατάλληλα διαμορφωμένα κεφάλαια για την τελική επανάληψη,
−  απαντήσεις/υποδείξεις για όλα τα θέματα,
−  λύσεις των ασκήσεων του τετραδίου μαθητή και των οδηγιών μελέτης μαθητή σε παράρτημα.

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Κυκλοφορία Α τεύχους (18 Ιουνίου 2018)


 

 
 

Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Σημείωμα μαθητή


http://savalas.gr/pdfPublications/21382/
Αγαπητέ μαθητή,

Το βιβλίο αυτό έχει οργανωθεί σε διδακτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε μία ή περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Η προτεινόμενη ροή διδασκαλίας δεν είναι μοναδική, το υλικό του βιβλίου επιτρέπει εναλλακτικά διδακτικά μονοπάτια κι έτσι μπορείς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό σου να επιλέξεις το πλέον κατάλληλο. Σε καλώ να ασχοληθείς με ολόκληρο το υλικό, παρότι είναι αρκετό, γιατί θα σε βοηθήσει να μεγιστοποιήσεις την εμπειρία σου, να εμβαθύνεις στην αναλυτική σκέψη και να αναπτύξεις προγραμματιστική λογική.
Κάποιες ασκήσεις, καθώς και τα κεφάλαια εμπέδωσης στο τέλος κάθε ενότητας, μπορούν να αξιοποιηθούν στην τελική επανάληψη. Σε κάθε κεφάλαιο οι ασκήσεις κλιμακώνονται με βάση την κατηγοριοποίησή τους και τον βαθμό δυσκολίας και απαιτήσεων.
 
Ιδιαίτερη θέση στη μελέτη σου πρέπει να έχουν τα λυμένα παραδείγματα του βιβλίου και όλα τα πλαίσια με την ένδειξη «χρήσιμα στοιχεία». Σε αυτά αναλύονται στοιχεία της θεωρίας που αξιοποιούνται στις ασκήσεις, μεθοδολογία, ανάλυση τεχνικών κ.α. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σου πρέπει να λύσεις και εσύ τις ασκήσεις αυτές, ώστε να εξοικειωθείς με τον τρόπο εργασίας και να κατακτήσεις τα απαραίτητα στοιχεία/γνώσεις που αξιοποιούν. Φυσικά, μπορείς να ανατρέχεις σε αυτές, όταν ασχολείσαι με αντίστοιχες ασκήσεις στο ίδιο κεφάλαιο ή σε κεφάλαιο εμπέδωσης καθώς και κατά τη διάρκεια της επανάληψης, ώστε να αφομοιώσεις τη μεθοδολογία.
 
Η αλγοριθμική σκέψη βασίζεται στη δημιουργικότητα και στη φαντασία, στην ανάλυση και στην επίλυση προβλημάτων. Σε αυτό το βιβλίο δεν θα βρεις έτοιμες λύσεις, τυποποιημένες οδηγίες και μυριάδες κατηγοριοποιήσεις ασκήσεων. Θα βρεις γενικά εφαρμόσιμες οδηγίες και πλήρη μεθοδολογία για έναν ολιστικό τρόπο σκέψης, έναν συγκροτημένο τρόπο που πρέπει να σκέφτεσαι, για να αντιμετωπίσεις επιτυχώς όποιο ερώτημα σου τεθεί.
 
Σου εύχομαι κάθε επιτυχία και ευόδωση των στόχων σου!
 

Βιβλίο ΑΕΠΠ-Πληροφορικής Παναγιώτη Τσιωτάκη ©Template Nice Blue

TOP