Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ανατύπωση βιβλίων 2022 - 2023

 

Σας ενημερώνω ότι τα τρία τεύχη του βοηθήματος της  Πληροφορικής - ΑΕΠΠ  για την επόμενη σχολική χρονιά 2022-23 ανατυπώθηκαν ως έχουν, με τις διορθώσεις που παρατίθενται στην ιστοσελίδα.  Λεπτομέρειες για το βιβλίο και δείγμα υλικού μπορείτε να δείτε σε προηγούμενες αναρτήσεις.

Εύχομαι να έχουμε μία παραγωγική χρονιά, με υγεία.
 
Καλή δύναμη στο έργο σας.
 
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Τσιωτάκης

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Ανατύπωση βιβλίων 2021 - 2022

Σας ενημερώνω ότι τα τρία τεύχη του βοηθήματος της  Πληροφορικής - ΑΕΠΠ  για την επόμενη σχολική χρονιά 2021-22 ανατυπώθηκαν ως έχουν (έκδοση 2018 για τα τεύχη Α-Β και 2019 για το τεύχος Γ) με τις διορθώσεις που παρατίθενται στην ιστοσελίδα.  Λεπτομέρειες για το βιβλίο και δείγμα υλικού μπορείτε να δείτε σε προηγούμενες αναρτήσεις.

Εύχομαι να έχουμε μία παραγωγική χρονιά, με υγεία.
 
Καλή δύναμη στο έργο σας.
 
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Τσιωτάκης


Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ανατύπωση βιβλίων 2020 - 2021


Σας ενημερώνω ότι τα τρία τεύχη του βοηθήματος της  Πληροφορικής - ΑΕΠΠ  για την επόμενη σχολική χρονιά ανατυπώθηκαν ως έχουν (έκδοση 2018 για τα τεύχη Α-Β και 2019 για το τεύχος Γ) με τις διορθώσεις που παρατίθενται στην ιστοσελίδα.  Λεπτομέρειες για το βιβλίο και δείγμα υλικού μπορείτε να δείτε σε προηγούμενες αναρτήσεις. 
 
Καλή δύναμη στο έργο σας.
 
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Τσιωτάκης

   

Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Διορθώσεις βιβλίων


Εδώ μπορείτε να βρείτε τις διορθώσεις για το βιβλίο:

 
Είμαι στη διάθεσή σας για επικοινωνία.
Καλή δύναμη στο έργο σας.

Με εκτίμηση, Παναγιώτης Τσιωτάκης
  

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Κυκλοφορία Γ τεύχους

Γ3


Το Γ' τεύχος κυκλοφόρησε. Καλύπτει τη νέα ύλη του μαθήματος "ΑΕΠΠ - Πληροφορική" 2019-2020 και 2020-21.

 

 

Δείτε περιγραφή του βιβλίου στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Σαββάλας  >>>

  

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Συμπληρωματικό Υλικό 2019-2020

Σας ενημερώνω ότι τον Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Γ τεύχος σχετικό με τη νέα ύλη του μαθήματος "ΑΕΠΠ - Πληροφορική" από τις εκδόσεις Σαββάλας με βάση και τις νέες οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος.
Τα τεύχη Α και Β ανατυπώθηκαν χωρίς αλλαγές, για να επαναξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές που τα απέκτησαν πέρυσι.

Δομή βιβλίου 
 • Σ1. Κατανόηση και δομή προβλήματος
 • Σ2. Έννοιες αλγορίθμων: Πληροφορική
 • Σ3. Η δομή πολλαπλής επιλογής ΕΠΙΛΕΞΕ
 • Σ4. Ανάλυση προβλημάτων και πρόγραμμα
 • Σ5. Δεδομένα στον προγραμματισμό
 • Σ6. Οι δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά
 • Σ7. Δυναμικές δομές δεδομένων
 • Σ8. Διαίρει και βασίλευε
 • Σ9. Εκσφαλμάτωση προγράμματος
 • Σ10. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
 • Σ11. Θέματα εξετάσεων ΓΕΛ και επαναλ., ΕΠΑΛ 2019


Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Τσιωτάκης
   

Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Ανατύπωση βιβλίων 2019 - 2020


Σας ενημερώνω ότι τα δύο τεύχη του βοηθήματος της  Πληροφορικής - ΑΕΠΠ  για την επόμενη σχολική χρονιά 2019-20 ανατυπώθηκαν ως έχουν (έκδοση 2018).  Λεπτομέρειες για το βιβλίο και δείγμα υλικού μπορείτε να δείτε σε προηγούμενες αναρτήσεις. 

Για τη νέα εξεταστέα ύλη θα διατεθεί συμπληρωματικό υλικό.

 
Καλή δύναμη στο έργο σας.
 
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Τσιωτάκης

   

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Κυκλοφορία Β τεύχους

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Δομή (νέου) Β τεύχους

  

Ενότητα: Δομές Δεδομένων
33. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)
34. Οι μονοδιάστατοι πίνακες
35. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους πίνακες
Κριτήριο 12
36. Οι δισδιάστατοι πίνακες
37. Ασκήσεις στους δισδιάστατους πίνακες
Κριτήριο 13
38. Αναζήτηση
39. Ταξινόμηση
       Ένθετο: 4 ακόμη αλγόριθμοι ταξινόμησης
40. Λειτουργίες και επεξεργασίες πινάκων
41. Γενικές ασκήσεις στους πίνακες
42. Ασκήσεις στους πίνακες με υψηλό δείκτη δυσκολίας
Τριγωνικός Πίνακας, Συγκεντρωτικός Πίνακας, Μοναδικά στοιχεία.   Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής
43. Ασκήσεις εμπέδωσης στους πίνακες
Κριτήρια 14 – 16

Ενότητα: Τμηματικός Προγραμματισμός
44. Εισαγωγή στον τμηματικό προγραμματισμό
45. Υποπρόγραμμα: Συνάρτηση και Διαδικασία
46. Κύριο πρόγραμμα και υποπρογράμματα
Κριτήρια 17 – 18
47. Πίνακες και Υποπρογράμματα
Κριτήριο 19
48. Ασκήσεις Εμπέδωσης στον τμηματικό προγραμματισμό
Κριτήριο 20
Οδηγίες για την εξέταση
Γενικά Επαναληπτικά Κριτήρια 21 – 33
Παράρτημα 1. Λύσεις ασκήσεων τετραδίου μαθητή
Παράρτημα 2. Λύσεις ασκήσεων οδηγιών μελέτης μαθητή
Τυπολόγιο


Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Νέα έκδοση Α τεύχους


Το βιβλίο αποτελεί βοηθητικό εργαλείο για το μάθημα ‘‘Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)’’ και υπηρετεί τους στόχους ενός μαθήματος αλγοριθμικής που είναι η καλλιέργεια αναλυτικής σκέψης και συνθετικής ικανότητας, η ανάπτυξη δημιουργικότητας και φαντασίας, η αυστηρότητα και η σαφήνεια έκφρασης και διατύπωσης. Περιέχει μια ολιστική και ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία της ΑΕΠΠ. Ενσωματωμένα σε ενιαία ροή, αλλά με νέα οργάνωση, περιλαμβάνονται:
−  όλη η θεωρία οργανωμένη σε ερωτήσεις ανάπτυξης,
−  ερωτήσεις κατανόησης (σωστό-λάθος, αντιστοιχίσεις, ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, εύρεσης λάθους, κατανόησης κώδικα, συμπλήρωσης κενού, σταυρόλεξα κ.λπ.),
−  λυμένες ασκήσεις που αναδεικνύουν στοιχεία της θεωρίας με αναλυτική μεθοδολογία,
−  όλα τα θέματα των γενικών εξετάσεων (ημερησίων, εσπερινών λυκείων, επαναληπτικών) έως και το 2018,
−  προσαρμοσμένα όλα τα σχετικά θέματα των εξετάσεων του μαθήματος ΕΠΑΛ ‘‘Προγραμματισμός Υπολογιστών’’ ως και το 2018,
−  όλα τα θέματα από την τράπεζα θεμάτων του μαθήματος της Β’ Λυκείου ‘‘Επιστήμη Υπολογιστών’’ (συλλογές ημερησίων, εσπερινών, μουσικών και επαγγελματικών λυκείων),
−  σχετικό υλικό από διάφορες πηγές (διαγωνισμούς πληροφορικής, Παγκύπριες εξετάσεις κ.ά.),
−  κριτήρια αξιολόγησης με ξεχωριστό υλικό,
−  επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης σε όλη την ύλη,
−  κατάλληλα διαμορφωμένα κεφάλαια για την τελική επανάληψη,
−  απαντήσεις/υποδείξεις για όλα τα θέματα,
−  λύσεις των ασκήσεων του τετραδίου μαθητή και των οδηγιών μελέτης μαθητή σε παράρτημα.

Βιβλίο ΑΕΠΠ-Πληροφορικής Παναγιώτη Τσιωτάκη ©Template Nice Blue

TOP